Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánku na prvé zasadnutie novozvoleného  OZ vo Vydrníku si môžete prečítať po kliknutí na odkazpozvanka-na-oz