Pozvánka obecného zastupiteľstva 01.03.2019

Pozývame Vás na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 01.03.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod.

Program:  Pozvánka OZ 01.03.2019