Pozvánka OZ – 16.08.2019

Pozývam Vás na  plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva  vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok  16.08.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 18 00 hod

Program:

Pozvánka OZ .16.08 2019