Pramene Hornádu a Čierneho Váhu

V Mikroregióne Pramene Hornádu a Čierneho Váhu je obec Vydrník spolu s obcami Gánovce, Hranovnica, Kravany, Liptovská Teplička, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Šuňava, Vikartovce,  a Vernár. Spolu tento mikroregión tvorí 10 obcí popradského okresu. Rozloha mikroregiónu je 354,15 km2 a počet obyvateľov 16 118.

Mikroregión Pramene Hornádu a Čierneho Váhu vznikol na základe konštatovania, že podtatranská oblasť údolí riek Hornádu a Čierneho Váhu, má výnimočné postavenie a jedinečnú hodnotu územia, ktoré si zasluhuje zvláštnu ochranu a zveľaďovanie.

Pozornosť programu mikroregiónu je smerovaná do rozvoja oblastí, ktoré určujú prírodné a ľudské danosti tohto územia. Blízkosť Vysokých a Nízkych Tatier, Slovenského Raja s nadväzujúcim cestným, leteckým a železničným spojením poskytuje príležitosť rozvoja predovšetkým v oblasti turistického ruchu. Ten musí byť podporený rozvojom miestnej infraštruktúry so zabezpečením ochrany územia tak, aby v konečnom dôsledku predstavoval zvýšenie kvality života miestnych obyvateľov. Strategickými cieľmi v rámci programu sú predovšetkým rozvoj cestovného ruchu, rozvoj lesníctva a spracovania dreva, zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva a ekonomický a sociálny rozvoj mikroregiónu. (použité z oficiálnej stránky Liptovskej Tepličky)