Prezidentské voľby 16.03.2019

Prezidentské voľby  2019 

16.03.2019

Informácie pre voliča 2019 –  Prezidentské voľby 2019

Oznam  –  zapisovateľ okrskovej volebnej komisie – Vydrník – info Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

    link  –   KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝSLEDKY VOLIEB  1.kole VOĽBY PREZIDENTA SR  – link VÝSLEDKY VOLIEB v 1. kole VOĽBY PREZIDENTA SR konaných 16.03.2019 vo volebnom okrsku č.1 v obci Vydrník

VÝSLEDKY  VOLIEB  v 2. kole VOĽBY PREZIDENTA SR  

konaných 30.03.2019 vo volebnom okrsku č.1 v obci Vydrník

 

 

 

 

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov bolo   …………………    825

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky   …….   145  = 17,5 % účasť

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby

prezidenta SR         ……………………………………….   141

 

 

Poradie kandidátov na prezidenta SR, podľa počtu získaných hlasov  v obci Vydrník:

 

 por.č.                        meno                         počet pl.hlasov                  %

________________________________________________________________

  1. Zuzana Čaputová            98                        69,5
  2. Maroš Šefčovič                43                        30,5 

 

 

Prezidentkou Slovenskej republiky sa stáva Zuzana Čaputová.

 

 

 

 

Vydrník, 30.3.2019

 

 

 

                        Viliam Dulovič

                        predseda OVK