Skúška sirény v roku 2018

Vážení občania,

kliknutím na nasledovný odkaz si môžete pozrieť dátumy preskúšania funkčnosti sirény. Skúška sirény