Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, príslušná, podľa $ 8 Zákona č. 39/2007 Z.z. a veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov Vám na základe aktuálnej nákazovej situácie v Slovenskej republike s ohľadom na výskyt pozitívnych prípadov AMO (afrického moru ošípaných) tak v domácich chovoch ošípaných (k 24.09.2019 11 prípadov), ako aj v populácii diviakov (k 24.09.2019 13 prípadov), žiada o súčinosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov obyvateľov v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú jeden kus ošípanej.

Tlač