Súčasnosť

obec Vydrník

Obec Vydrník sa nachádza v západnej časti Hornádskej kotliny a na južných svahoch najvýchodnejšej časti Kozích chrbtov v nadmorskej výške 610 m. Obcou preteká potok Vydrničanka, ktorý sa pri Hrabušiciach vlieva do Hornádu. Z turistického hľadiska má obec význam ako východisko do severnej časti Národného parku Slovenský raj. Od železničnej stanice Vydrník vedie červeno značený turistický chodník cez Hrabušice, Podlesok, Kláštorisko a Prielom Hornádu až do železničnej stanice Letanovce s možnosťou cykloturistiky a pešej turistiky.

Demografické údaje:

Obec má v súčasnej dobe 1 147  obyvateľov prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania.

Dominanty obce

Dominantou obce je kostol sv.Šimona a Júdu z 19.storočia postavený na mieste klasicistického.

270px-Vydrník_1_SR1 (1)