Sviatosť birmovania

birmovka

Tento rok je v našej farnosti bohatý na významné udalosti. 29.septembra 2013 pristúpilo 37 mladých ľudí z našej farnosti k sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania vysluhoval Mons. Andrej Imrich ,spišský pomocný biskup a generálny vikár. Slávnostná svätá omša sa začala o 10.00 hod. Po omši sa birmovanci s Mons. Andrejom Imrichom stretli ešte na krátkej, ale o to srdečnejšej besede, kde mu birmovanci mohli položiť rôzne otázky, na ktoré im pomocný biskup ochotne a s láskou odpovedal.