Tag Archives: obecné zastupiteľstvo

Voľby do orgánov samosprávy obce 2010

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY KONANÉ DŇA 27.11.2010 Počet zapísaných voličov 694 Počet zúčastnených voličov 541 = 77,95% Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 505 Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu 535 z toho Jozef