Tag Archives: voľby

Voľby do NR SR 2010

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Dňa 12. 6. 2010 sa uskutočnili  na Slovensku voľby do NR SR. V našej obci sa ich zúčastnilo zo 699 voličov 60,5%. Vysoká bola najmä účasť Rómov. Z 18 politických strán nezískali ani

Voľby do orgánov samosprávy obce 2010

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY KONANÉ DŇA 27.11.2010 Počet zapísaných voličov 694 Počet zúčastnených voličov 541 = 77,95% Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 505 Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu 535 z toho Jozef