Stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad  zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon, ďalej len SZ) .

V našej obci činnosť stavebného úradu vykonáva Ing. Miriam Zavacká.

Pozor zmena úradných hodín !

Upozorňujeme občanov obce na zmenu úradných hodín Stavebného úradu vo Vydrníku.

Úradné hodiny sú : 

                                                     štvrtok  : od 7:30 hod do 11:30 hod.

Zároveň žiadame občanov obce, aby tieto úradné hodiny rešpektovali. V prípade potreby môžete stavebný úrad kontaktovať na  telefónnom čísle :

                                                        052/ 7887151, fax : 052/ 7887153

Tlačivá potrebné k vybaveniu záležitostí, v kompetencii stavebného úradu si môžete stiahnuť tu 

 

Rozhodnutia  a stavebné povolenia stavebného úradu :

Kroščen – začatie konania verejná vyhláška

denisa kroščenová – stavebné

Dodatočné stavebné povolenie