Uznesenia 0becného zastupiteľstva vo Vydrníku

Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku

Zápisnice zo zasadnutí OZ

Zápisnica
Zápisnica1
Zápisnica2
Zápisnica3
Zápisnica4
Zápisnica5
Zápisnica6
Zápisnica7
Zápisnica8
Zápisnica9
Zápisnica10
Zápisnica11
Zápisnica12
Zápisnica 01122016
Zápisnica 07032017
Zápisnica 3152017
Zápisnica 04072017
Zápisnica 18072017
Zápisnica 27092017
Zápisnica 29112017
Zápisnica 13022018

………………………….

Zápisnica 10122018

Rok 2019

Zápisnica 18012019

Zápisnica 01032019

Zápisnica 26042019