Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Tlač