ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia a nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

 

 

Tlač