Verejná vyhláška + Územné rozhodnutie-začatie konania

stavba

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania.

Viac sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovné odkazy :

01 – Situacia

01 – Situacia územné rozhodnutie začatie vsd