Voľby do orgánov samosprávy obce 2010

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV OBECNEJ SAMOSPRÁVY KONANÉ DŇA 27.11.2010

Počet zapísaných voličov 694
Počet zúčastnených voličov 541 = 77,95%
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 505
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu 535
z toho Jozef Bizoň 185 platných hlasov
Peter Slobodník 350 platných hlasov

Za starostu obce bol zvolený Peter Slobodník (SDKÚ-DS)

Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 7 kandidátov:

Ladislav Kollár (SDKÚ-DS) 302 platných hlasov
Ing.Ladislav Dický (SDKÚ-DS) 292
Ing.Peter Slavkovský (SDKÚ-DS) 264
Milan Bararas (SDKÚ-DS) 234
Helena Žoldáková (SDKÚ-DS) 224
Antónia Malá (SDKÚ-DS) 207
Ján Varhoľ (SDKÚ-DS) 189

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

Mgr.Zuzana Vallušová (KDH) 180 platných hlasov
Katarína Bajtošová (KDH) 175
Pavol Gallovič (KDH) 158
Ing.Jaroslav Hamrak (KDH) 158
Viera Barabasová (KDH) 157
Ing.Rastislav Skokan (KDH) 149
Marcel Dulovič (KDH) 148

Mgr. Miroslav Šabľa, predseda miestnej volebnej komisie
Vo Vydrníku, 27.11.2010