Voľby do NR SR 2010

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 12. 6. 2010 sa uskutočnili  na Slovensku voľby do NR SR. V našej obci sa ich zúčastnilo zo 699 voličov 60,5%. Vysoká bola najmä účasť Rómov. Z 18 politických strán nezískali ani jeden hlas štyri politické strany – SMK, Nová demokracia, ZRS a AZEN. Ostatné politické strany sa umiestnili nasledovne:

 1. SMER – Sociálna demokracia – 158 hlasov – 38,7 %
 2. KDH – 60 hlasov – 14,7 %
 3. SDKÚ-DS – 58 hlasov – 14,2 %
 4. Európska demokratická strana – 26 hlasov – 6,3 %
 5. ĽS -HZDS – 24 hlasov – 5,9 %
 6. SDĽ – 23 hlasov – 5,6 %
 7. SaS – 18 hlasov – 4,4 %
 8. SRK (Strana rómskej koalície) – 17 hlasov – 4,1 %
 9. Únia strana pre Slovensko – 7 hlasov – 1,7 %
 10. SNS – 6 hlasov – 1,4 %
 11. Ľudová strana naše Slovensko – 5 hlasov – 1,2 %
 12. KSS – 3 hlasy – 0,73 %
 13. MOST- HÍD – 2 hlasy – 0,5 %
 14. Paliho Kapurková ves.pol.str. – 1 hlas – 0,25 %

Dňa 27.11.2010 sa budú konať komunálne voľby. Občania môžu odovzdať svoje hlasy v čase od 7:00 do 20:00 hod. Volebná miestnosť bude ako vždy v zasadačke Obecného úradu vo Vydrníku. Miestna volebná komisia vo Vydrníku má päť členov. Predsedom komisie je Mgr. Miroslav Šabľa, podpredsedníčkou je Ing. Božena Dická a členmi komisie sú Dávid Barabas, Mgr.Katarína Hamráková a Mariana Slavkovská. Občania budú voliť starostu obce a siedmych poslancov obecného zastupiteľstva. V obci máme vytvorený jeden volebný obvod. Obec Vydrník má 1066 obyvateľov a predpokladaný počet voličov bude 692.
Miestna volebná komisia vo Vydrníku podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasuje,

že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Jozef Bizoň, 35 rokov,SZČO-podnikateľ, Vydrník č.154, KDH
 2. Peter Slobodník, 61 rokov, technik, Vydrník č.173, SDKÚ-DS

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vydrníku  zaregistrovala týchto kandidátov:

 1. Katarína Bajtošová, 47 rokov, SZČO – ekonómka, Vydrník č.152 ,KDH
 2. Milan Barabas, 51 rokov, chemik, Vydrník č.127, SDKÚ-DS
 3. Viera Barabasová, 52 rokov učiteľ odborných predmetov,Vydrník č.181,KDH
 4. Ladislav Dický, Ing., 43 rokov, elektrotechnik, Vydrník č.184, SDKÚ-DS
 5. Marcel Dulovič, 34 rokov, mechanik-vodič, Vydrník č.35, KDH
 6. Pavol Gallovič, 38 rokov, autoelektrikár, Vydrník č.188, KDH
 7. Jaroslav Hamrák, Ing., 46 rokov, vodohospodár, Vydrník č.74, KDH
 8. Ladislav Kollár, 46 rokov, vodič, Vydrník č.134, SDKÚ-DS
 9. Antónia Malá, 34 rokov, záhradníčka, Vydrník č.106, SDKÚ-DS
 10. Rastislav Skokan, Ing.,40 rokov , manažér, Vydrník č.145, KDH
 11. Peter Slavkovský, Ing., 40 rokov,technik, Vydrník č.139, SDKÚ-DS
 12. Zuzana Vallušová, Mgr., 35 rokov, lekárnička, Vydrník č.131, KDH
 13. Ján Varhoľ, 40 rokov, strojár, Vydrník č.124, SDKÚ-DS
 14. Helena Žoldáková, 39 rokov , upratovačka, Vydrník č.108, SDKÚ-DS