Voľby do obecnej samosprávy – informácia

Oznamujeme Vám, že zapisovateľkou miestnej volebnej komisie a zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, bola starostom obce menovaná : Mgr. Darina Lesnická ,

adresa na doručovanie : Obecný úrad Vydrník, Vydrník č.55, 059 14,

telefonické spojenie : 052/7887151, 0902 906 810,

e-mail na doručovanie : obec@vydrnik.sk