Voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – 2022

 

Predseda Národnej rady SR vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 4. novembra 2017. 

Voľba predsedov samosprávnych krajov prebehne jednokolovo narozdiel od  predchádzajúcich rokov. Mandáty budú predĺžené na 5 rokov, aby sa v roku 2022 voľby konali spoločne s komunálnymi.

V tomto bloku Vám budeme postupne prinášať informácie, týkajúce sa volieb do Prešovského samosprávneho kraja.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je obec@vydrnik.sk.

Viac o voľbách sa môžete dozvedieť kliknutím na nasledovný odkaz :

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2017/