Voľné pracovné miesto

OBEC VYDRNÍK

informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade na pracovnú pozíciu – samostatný referent obecnej samosprávy

Pracovná náplň: – administratívne práce na úseku originálnych a prenesených kompetencií v samospráve – zverejňovanie dokumentov, elektronická komunikácia, elektronická schránka, aktualizácia web stránky

Kvalifikačné a iné požiadavky na zamestnanca: – úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, prípadne

vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru – ekonomická a počítačová gramotnosť – výborné ovládanie slovenského pravopisu a gramatiky – flexibilita, zodpovednosť a samostatnosť, komunikatívnosť, bezúhonnosť – minimálne 3 roky odbornej praxe

Žiadosti o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a motivačný list (napísaný vlastnou rukou) je potrebné poslať do 18.03.2019 poštou na adresu: Obec Vydrník, Obecný úrad 55, 059 14 Vydrník.

V prihláške je potrebné zo strany uchádzača uviesť, že zaslaním svojich údajov dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Úspešný uchádzač bude povinný do 10 dní predložiť Výpis z registra trestov – nie starší ako 2 mesiace. Na pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili uvedené požiadavky.