Voľné pracovné miesto

 

Oznámenie o voľných pracovných miestach

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou,  Vydrník 121, 059 14 Vydrník

 Kategória voľného pracovného miesta:

Odborný zamestnanec v MŠ – školský psychológ,  1 pracovné miesto  

Podrobnosti o tejto ponuke sa môžete  :   školský psychológ