VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI 24.04.2019

VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI

24.04.2019

 Obecný úrad v čase od 8.00 – 11.00

Hlásenie darcov na email  obec@vydrnik.sk

Všetkým darcom, ktorí sa zapoja do tohto humánneho činu, vopred ďakujeme.

VYDRNÍCKA KVAPKA KRVI 24.04.2019

       Podmienky odberu

Odber krvi mobilnou jednotkou NTS  Poprad  –  Vydrnik MO