Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje, počnúc dnešným dňom od 10:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Žiadame vlastníkov resp. správcov lesných pozemkov o vykonávanie hliadkovacej činnosti v mimopracovnom čase a v čase pracovného pokoja.

File
pdf scan_1-1
Tlač