Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky „Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV obce Vydrník“

Výzva na predloženie ponuky _Vydrnik kanal ČOV

Vydrník- situácia kanalizácie