Obec Vydrník, zriaďovatel‘ Základnej školy s materskou školou, Vydrnik 121 vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Vydrnik 121.

Celé znenie výzvy si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Súbor
pdf IMG_0001
Tlač