Dozorný výbor Spotrebného družstva Jednota vo Vydrníku v spolupráci s Obecným úradom Vydrník vás pozýva dňa 22. septembra 2019 na XI. ročník podujatia Dary zeme.

Podujatie sa uskutoční o 14:30 v priestoroch Skautskej klubovne vo Vydrníku, kde sa bude súťažiť o najzaujímavejšie tvary a veľkosti plodín vypestovaných vo vydrníckych záhradách. Príďte, doneste, pokochajte sa a podeľte sa o svoju radosť.

Šikovné gazdinky a pekárky prineste zo sebou na ochutnanie aj koláčiky a rôzne dobroty upečené z darov zeme.  Najlepší recept bude ocenený. Podujatie sa ukončí výročnou schôdzou členov a rodinných príslušníkov Jednoty SD Vydrník, spojenou s posedením a občerstvením.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!     

Tlač