Zasadnutie OZ vo Vydrníku

Pozývam Vás na zasadnutie OZ vo Vydrníku, ktoré sa uskutoční v piatok 19.07.2019 v zasadačke OcÚ vo Vydrníku o 1800 hod.

Pozvánka na OZ 19.07.2019