Riaditeľka Základnej školy s materskou školou vo Vydrníku oznamuje rodičom žiakov, že  dňa 9.4.2021 (piatok), sa uskutoční testovanie žiakov 3. a 4. ročníka kloktacími testami  v budove základnej školy.

2 hodiny pred testovaním sa nesmie: jesť, piť, žuvať žuvačku, kloktať, použiť sprej do nosa alebo hrdla, umyť zuby.

Od 8,00 do 10,00 hod. sa uskutoční testovanie žiakov, ktorých jeden z rodičov, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, sa zúčastnil testovania a môže sa preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19, nie starším ako 7 dní.

Od 10,00 do 11,00 hod. sa uskutoční testovanie žiakov, ktorých ani jeden z rodičov sa nezúčastnili testovania a nemôžu sa preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19.

Pre účasť na testovaní je potrebné dodržať všetky stanovené hygienické opatrenia.

Ďakujem

Mgr. Jana Baňasová
riaditeľka školy

Tlač