Zverejňované dokumenty

zver.obr.

Zverejňované dokumenty sú k nahliadnutiu na Obecnom portáli obce Vydrník na adrese http://vydrnik.obecny-portal.sk