,

Aktuálne opatrenia Covid-19

 

Aktuálne opatrenia proti COVID-19 od Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_hranice_10_9.pdf

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf

 

Tlač