Entries by Obecný úrad

,

Voľby do NR SR konané dňa 29.02.2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020  29.02.2020 od 7:00 h do 22:00 h   Elektronická adresa pre všetky podania je  obec@vydrnik.sk Zodpovedná osoba Mgr. Lucia Barabasová, tel.: 0902 906 811,   052/788 71 51   Informácie pre voliča: Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 […]

,

Výzva na voľby členov Rady školy

Obec Vydrník, zriaďovatel’ Základnej školy s materskou školou, Vydrnik 121 vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Vydrnik 121. Celé znenie výzvy si môžete pozrieť v priloženom dokumente:

Príhovor starostu pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky

Vážení hostia, vážení páni, vážené dámy, milí rodáci a spoluobčania! Kolískou každého človeka je jeho rodný kraj, miesto kde sa narodil, prežil svoje detstvo, kde sa rodili jeho plány a sny do budúcnosti. Je to miesto, kde sa s láskou vracia, skúma a hodnotí premeny, ktoré vznikli z tvorivej práce predchádzajúcich generácií i terajších súčasníkov. […]

,

Dodatok č.1

Dňa 16.8. bol OZ schválený Dodatok č.1 k VZN obce Vydrník o určení výšky príspevku v materskej škole a školskom klube č. 3/2018. Dodatok si môžete pozrieť tu: