Entries by Obecný úrad - starosta

Vakcinácia líšok proti besnote

Vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch od 15.10.2021 – 31.10.2021 (posun je možný podľa vývoja počasia) Vážení občania, štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu štvrtú  sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (svetová zdravotnícka organizácia). Program stanovuje cieľ opätovne dosiahnuť štatút Slovenskej republiky […]