Dňa 20.1.2022 bola v Poprade otvorená Bezplatná dlhová poradňa (ďalej len BDP PP). Ide o bezplatné dlhové poradenstvo, ktoré je určené pre občanov SR (fyzické osoby), ktorí sa v dôsledku zlej finančnej situácie zadlžili a svoje záväzky už nevládzu splácať (hrozí im exekúcia alebo už majú exekúciu; nevedia splácať úvery, či pôžičky; uchádzajú sa o osobný bankrot…).

V BDP PP, ktorá sídli na Karpatskej 7 v Poprade sú občanom v pracovných dňoch bezplatne k dispozícii odborní poradcovia – ekonóm, právnik a psychológ. Stretnutie v BDP Poprad je potrebné si vopred dohodnúť – telefonicky na čísle 0907 104 953 alebo e-mailom bdp.pp@upsvr.gov.sk.

Viac informácii nájdete v priloženom letáku

Tlač