Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – odvolanie

Tlač