Celoplošný skrining obyvateľov v obci Vydrník

 ODBERNÉ MIESTO BEZ REGISTRÁCIE

 Miesto testovania:  základná škola

Dátum testovania:  piatok 22.1.2021 a sobota 23.1.2021

Čas testovania:        09:00  hod – 12:00 hod         12:00 hod – 13:00 hod prestávka na obed

                                       13:00 hod – 18:00 hod           

Upozorňujeme, že posledný testovaný môže vstúpiť do testovacieho priestoru najneskôr o 17:30 hod.

                                       Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

 Občania budú testovaní priebežne po príchode na odberné miesto. Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali všetky predpísané protiepidemiologické opatrenia. 

Počas testovacích dní bude k dispozícii telefónne číslo   0911 730 622,  na ktorom si budete môcť overiť čakaciu dobu na testovacom mieste.

Tlač