V prílohe nájdete priložené letáky o hrozbách pre utečencov

File
png 01
png 02
png 04
png 05
Tlač