Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický zamestnanec – učiteľ pre 1. stupeň ZŠ,    1 pracovné miesto

miesto výkonu práce: ZŚ s MŠ Vydrník, Vydrník 121

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 23.06.2021 do 12-tej hod. na adresu  ZŚ s MŠ Vydrník, Vydrník 121.
Pracovný pomer na dobu: určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Výberové konanie sa uskutoční 25.06.2021 v čase od 9:00 hod. v budove základnej školy Vydrník 121

bližšie informácie v priloženej prílohe

Tlač