Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Kategória voľného pracovného miesta: ekonóm/ekonómka  – 1 pracovné miesto

miesto výkonu práce: ZŚ s MŠ Vydrník, Vydrník 121

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 31.12.2020 do 12-tej hod. na adresu  ZŚ s MŠ Vydrník, Vydrník 121

Výberové konanie sa uskutoční 7.01.2021 v čase od 9:00 hod. v budove základnej školy Vydrník 121

bližšie informácie v priloženej prílohe

Tlač