V prílohe si môžete pozrieť kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vydrník.

 

Tlač