RKFÚ vo Vydrníku dáva do pozornosti, že je možnosť  sledovať slávenie sv.omše z nášho kostola a to :

v nedeľu 29.11.2020 o 10:00 hod. na tomto linku:

Svätú omšu si môžete pozrieť cez telefón, počítač či tablet, ktorý má pripojenie na internet.

Alebo jednoducho zadajte na youtube vyhľadávači “Vydrník svätá omša ”

 

 

 

Na sviatok sv. apoštolov sv. Šimona a Júdu v skorých ranných hodinách zakončil svoju životnú púť náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka v 68. roku života, 45. roku kňazstva a 19. roku biskupskej služby.

Zomrel v nemocnici v Levoči kde ho prijali v sobotu so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili.

Pozývame všetkých k tichej modlitbe za pastiera našej diecézy. Nech požíva večné spoločenstvo so svojím Majstrom a Pánomi i so všetkými svätými. Nech ho Pán príjme k sebe na večnú nebeskú hostinu.

 

Pohreb zosnulého diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude v utorok 3. novembra na Spišskej Kapitule. O 10:00 bude pohrebná svätá omša v Katedrále svätého Martina a po nej bude telo zosnulého biskupa pochované na cintoríne na Kapitule.