Oznam o celoplošnom testovaní na COVID-19 v obci Vydrník – III. kolo

V obci Vydrník sa uskutoční III. kolo dvojdnodňového testovania na COVID-19 z dôvodu toho, že v II. kole testovania bol podiel pozitívnych testov 2,04 %.

Odberné miesto:    Základná škola vo Vydrníku

Dátum testovania:  21.11.2020 – 22.11.2020

Čas testovania:

  • 8:00 – 12:00 (12:00 – 13:00 prestávka)
  • 13:00 – 17:00 (17:00 – 17:30 prestávka)
  • 17:30 – 20:00

Testovanie je dobrovoľné, občania sa testovania môžu zúčastniť v ľubovoľnom poradí, nie je určené poradie podľa čísla domu.

 

Doneste si prosím so sebou:

  • občiansky preukaz (občania nad 15 rokov)
  • preukaz poistenca ( deti od 10 do 15 rokov)
  • telefónne číslo

Testovaní občania si vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní. Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný. Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní pracovníci bezpečnostných zložiek.

 

 

 

Neoficiálne výsledky celoplošného testovania v obci Vydrník

Prvé kolo 31.10.2020 – 1.11. 2020
820 odberov, z toho 55 pozitívnych, čo je 6,7 %

Druhé kolo 7.11.2020 – 8.11.2020
658 odberov, z toho 14 pozitívnych, čo je 2,12 %

Občanom s negatívnym výsledkom pripomíname, že stále je potrebná ostražitosť pri ochrane zdravia a nutnosť naďalej dodržiavať všetky platné protiepidemiologické opatrenia.

Pozitívne testovaným prajeme skoré uzdravenie. Zároveň pripomíname, že je potrebné dodržať povinnú  10 dňovú karanténu, ktorá sa vzťahuje aj na osoby žijúce v spoločnej domácnosti s pozitívne testovanými.

Starosta obce Vydrník ďakuje všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, príslušníkom Ozbrojených síl SR a OR policajného zboru v Poprade  za nasadenie a súčinnosť pri realizácii prvého a druhého kola celoplošného testovania. Naša vďaka patrí každému, kto sa akoukoľvek formou pričinil k zdarnému priebehu tohto podujatia . Chráňme si  aj naďalej svoje zdravie, buďme zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu.

 

 

 

V prílohe nájdete podrobné informácie o celoplošnom testovaní  2. kola v našej obci.

Na testovanie si treba doniesť: občiansky preukaz, deti do 15-rokov kartičku poistenca, negatívny test z 1.kola

Zároveň pripomíname, že občania
ktorí mali v prvom kole pozitívny test alebo boli s pozitívne testovanými v domácej karanténe, občania ktorí neboli na 1. kole celoplošného  testovania sa 2. kola
celoplošného testovania nemôžu zúčastniť!

metodické usmernenia  https://www.somzodpovedny.sk/

 

Aktuálne opatrenia proti COVID-19 od Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 01.09.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_hranice_10_9.pdf

 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia)

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf