Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Tlačová správa

Bratislava, 20. januára 2021

 

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

 

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

 

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

 

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 

 

 

 

Zdroje informácii

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Na základe sprísnených opatrení sú od 1.1.2021 slúžené sv. omše bez účastí verejnosti.

Sv. omše sa v našom kostole budú vysielať online na YouTube

21.1.2021 o 17:30 hod.    (štvrtok)  https://youtu.be/2rwb2dprijQ

24.1.2021 o 10:00 hod.   (nedeľná sv. omša)  https://youtu.be/IxWk7j6BWfo

Milí Vydrníčania,

Dovoľte mi, aby som sa Vám v Novom roku 2021 prihovoril. Začiatok nového roka je pre každého aj začiatkom nových plánov, predsavzatí, ktoré by sme chceli uskutočniť v tom osobnom aj pracovnom živote. Zvykneme však aj bilancovať,  čo všetko sme v uplynulom roku stihli urobiť alebo nie. Každý máme osobné plány, ktoré niekedy nevieme ovplyvniť ich uskutočniť a  často ich musíme presunúť.

Aj naša Obec Vydrník mala svoje plány, ktoré sme chceli a ďalej plánujeme uskutočniť. Preto je tu na mieste bilancia starého roka 2020. Na začiatku toho predošlého roka sme mali smelšie plány, predsavzatia, ale to sme ešte netušili, že nás čaká veľmi ťažké obdobie. Obecné zastupiteľstvo zasadalo spolu 6 krát.  COVID 19 zaznelo na prvom  zasadnutí obecného zastupiteľstva 06.03.2020. Z dôvodu epidémie, sme prežili náročný rok plný neistoty, zložitých životných situácií, obmedzení,  pre ochranu zdravia a záchrany životov ľudí, ktoré trvá dodnes. Máme za sebou 3 testovania, čo nás stálo nemálo úsilia. Pevne verím, že s prichádzajúcou vakcínou  sa postupne všetko vráti do normálnych koľají. No nielen Covidom, sme sa na Obecnom zastupiteľstve zaoberali. Obec neustále hľadá riešenia pre vysporiadanie pozemkov v časti obce Veľké krátke a v rómskej osade. S prihliadnutím na potreby obyvateľov, Obecné zastupiteľstvo  schválilo zriadenie Klubu dôchodcov a Dobrovoľného hasičského zboru. Ďalej sme zrealizovali oplotenie cintorína a materskej škôlky. Čiastočne sme  vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju, zrekonštruovali hlavnú cestu cez obec. Začali sme aj s realizáciou výstavby schodištia k Obecnému domu Jednoty. Po vypracovanom  audite Verejného osvetlenia,  sme  pristúpili k jeho rekonštrukcii. Zelenú dostal optický kábel, ktorý je už dostupný  v celej obci a všetkým  domácnostiam pre kvalitné pripojenie internetu. To sú najdôležitejšie body, ktoré riešilo obecné zastupiteľstvo.

Potrebné je dodať čím nás bude sprevádzať Nový rok 2021. V prvom rade plánujeme ukončiť práce v Obecnom dome. Ďalej plánujeme vybudovať parkoviská pred materskou školou, obecným úradom a cintorínom. Následne v spolupráci PSK prepojiť rekonštrukciu hlavnej cesty, s už zrealizovanými úsekmi  z minulého roka. Nepovšimnuté nezostanú ani cesty  obecné. Pevne verím že  sa nám podarí  zaoberať sa  obecným prameňom, kde chceme zriadiť chodník a informačné tabule.  Priestor dostane aj námestie, kde začneme s prípravnými prácami. Samozrejme využijeme všetky možnosti k získaniu dotácií z eurofondov.

Máme za sebou rok, aký si nikto  neželal. Ale aj tak, máme za sebou  kus poriadnej práce. No a poriadny kus práce pred sebou. Keďže obec je živý organizmus, je na ňom stále  veľa práce, stále sa rodí do nových snov a potrieb, máme vždy čo vylepšovať a  doháňať. Aj touto cestou chcem všetkým poďakovať, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k zveľaďovaniu našej obce, aby bol v nej život krajší a lepší. Ďakujem aj za Vaše návrhy, podnety, pripomienky, ale aj za slová kritiky.

Nevieme čo nás ešte v tejto ťažkej dobe čaká. Chcem Vás ale povzbudiť. Spolu to zvládneme. Rozdávajme medzi sebou úctu, porozumenie, lásku a dobrú náladu. Venujme v našich srdciach tichu spomienku aj na našich najbližších, priateľov a známych, ktorí nás v uplynulom roku navždy opustili.

V novom roku 2021 prijmite želanie tak dôležitého zdravia, Božieho požehnania, vzájomného pokoja a pochopenia, veľa lásky a úspechov v osobnom, aj pracovnom živote.

V súvislosti s vyhláseným lockdownom a zákazom vychádzania Obec Vydrník oznamuje občanom, že stavebný úrad vo Vydrníku bude pracovať od 05.01.2021 do 24.01.2021 v obmedzenom režime – bez príjmania stránok.
V prípade nevyhnutnej potreby Vám budú informácie poskytnuté na t.č. 052/788 71 51 alebo sa na zamestnanca stavebného úradu môžete obrátiť mailom: obec@vydrnik.sk
Na podania môžete využiť poštovú schránku umiestnenú na budove obecného úradu.

V súvislosti s vyhláseným lockdownom a zákazom vychádzania Obec Vydrník oznamuje občanom, že obecný úrad ruší úradné hodiny pre verejnosť a bude zatvorený až do odvolania.
V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte zamestnancov obecného úradu telefonicky na tel. 052/788 71 51 alebo mailom obec@vydrnik.sk
Na podania môžete využiť aj poštovú schránku umiestnenú na budove obecného úradu.

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrník č.1/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia