Všetky príspevky na úradnej tabuli (zároveň odškrtnúť aj Novinky!)

Tlačová správa

Bratislava, 20. januára 2021

 

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

 

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční  v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021.  Sčítanie obyvateľov bude  plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

 

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

 

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

 

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

 

 

 

 

Zdroje informácii

Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Na základe sprísnených opatrení sú od 1.1.2021 slúžené sv. omše bez účastí verejnosti.

Sv. omše sa v našom kostole budú vysielať online na YouTube

21.1.2021 o 17:30 hod.    (štvrtok)  https://youtu.be/2rwb2dprijQ

24.1.2021 o 10:00 hod.   (nedeľná sv. omša)  https://youtu.be/IxWk7j6BWfo

V súvislosti s vyhláseným lockdownom a zákazom vychádzania Obec Vydrník oznamuje občanom, že stavebný úrad vo Vydrníku bude pracovať od 05.01.2021 do 24.01.2021 v obmedzenom režime – bez príjmania stránok.
V prípade nevyhnutnej potreby Vám budú informácie poskytnuté na t.č. 052/788 71 51 alebo sa na zamestnanca stavebného úradu môžete obrátiť mailom: obec@vydrnik.sk
Na podania môžete využiť poštovú schránku umiestnenú na budove obecného úradu.

V súvislosti s vyhláseným lockdownom a zákazom vychádzania Obec Vydrník oznamuje občanom, že obecný úrad ruší úradné hodiny pre verejnosť a bude zatvorený až do odvolania.
V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte zamestnancov obecného úradu telefonicky na tel. 052/788 71 51 alebo mailom obec@vydrnik.sk
Na podania môžete využiť aj poštovú schránku umiestnenú na budove obecného úradu.

Dodatok č.3 k VZN obce Vydrník č.1/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na r.2009 a ďalšie zdaňovacie obdobia

Dodatok č.1 k VZN č.3/2016

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora.

VZN Obce Vydrník 5/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v Obci Vydrník