Podávanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 je možné na Obecnom úrade vo Vydrníku, Vydrník č.55, 059 14

– prípadne zaslať mailom na adresu: obec@vydrnik.sk