Organizačné informácie týkajúce sa  návštevy sv. Otca Františka v Prešove dňa 14.9.2021

Tlač