Nové opatrenia proti ochoreniu COVID – 19

Informácie ohľadom nových opatrení proti ochoreniu covid 19          

 

– Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

– Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

– Povzbudzujeme kňazov, aby – ak sa dá – ponúkli veriacim aj ďalšie/pridané sväté omše v rámci personálnych možností v jednotlivých farnostiach (predovšetkým v nedeľu napr. poobede).

– Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.

– Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom.

– Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063.

 

Kňazov zároveň prosíme, aby v jednotlivých farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať.

Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy.

S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť.

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.

Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska

 

Tlač