Obecný úrad – zatvorený

V súvislosti s vyhláseným lockdownom a zákazom vychádzania Obec Vydrník oznamuje občanom, že obecný úrad ruší úradné hodiny pre verejnosť a bude zatvorený až do odvolania.
V prípade nevyhnutnej potreby kontaktujte zamestnancov obecného úradu telefonicky na tel. 052/788 71 51 alebo mailom obec@vydrnik.sk
Na podania môžete využiť aj poštovú schránku umiestnenú na budove obecného úradu.

Tlač