V prílohe si môžete pozrieť materiály spolu s osobným listom ministra vnútra SR ku kampani s názvom “Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania”  realizovanej Ministerstvom vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR a ďalšími partnermi zastupujúcimi samosprávy, seniorov, hendikepované osoby a iné.

Tlač