Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať?

Aktuálne je spustená 3. fáza. Osoby s vekom najmenej 75 rokov

Jednotlivé fázy sa spúšťajú otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme.

Ak patríte do jednotlivých fáz, môžete požiadať o očkovanie. Pred očkovaním sa vždy musíte najprv zaregistrovať na očkovanie.

Požiadať o očkovanie      

Občania ktorí sú v 3. fáze očkovania Covid 19  a  nevedia používať internet  – môžu prísť požiadať o  registráciu očkovania na OcÚ vo Vydrníku v kancelárii TSP od pondelka 1.2..2021 v čase od 8:00 do 14:00 každý pracovný deň.

Všetky informácie o jednotlivých fázach nájdete na Kto a kedy sa bude môcť dať zaočkovať? – Koronavírus a Slovensko (gov.sk)

Zároveň žiadame občanov, aby si so sebou doniesli občiansky preukaz.

Občanov budeme priebežne informovať o každej zmene Ministerstva zdravotníctva.

Tlač