Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade odvoláva, počnúc dnešným dňom od 10:00 hod., čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, viď príloha. 

File
pdf scan_1-1
Tlač